ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫਸਰ

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s