Category Archives: GIS/GPF

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਵਿਚੋਂ ਅਡਵਾਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Advertisements

GPF ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੁਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਜੀ ਪੀ ਐਫ/ ਸੀ ਪੀ ਐਫ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ) (1/4 ਤੋਂ 30/6)

Letter Regarding final payment /90% advance from GPF of employees

20 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

GIS ਦੇ ਖਾਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ :ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ